چوب
درموردصنایع چوب 

اره نواری افقی

ره ی نواری گرده بینه بر : این نوع ماشین ها جهت بریدن چوب های پهن برگ ، چهار تراش کردن گره بینه برای تهیه ی روکش کاردی و همچنین برای تهیه ی تخته الوار از گرده بینه های سوزنی برگ که قطر گرده بینه مورد برش در آن بزرگتر از 450 میلیمتر باشد به کار   می رود

 . این ماشین ها در مقایسه با ماشین های اره گاتر دارای خوراک اره کمتر و حسن دیگر آن کیفیت برش می باشد و نیز می توان برش را به طور دلخواه  انجام داده  و مقطع مورد نظر را از نظر موج انتخاب نمود . (شکل 1) که در آن اره ثابت و گرده بینه متحرک می باشد.

اره نواری بزرگ افقی

این ماشین برای برش گرده بینه های قطور و مخصوصاً برش چوب ها و گرده بینه های مرغوب که برای تهیه روکش های تزیینی استفاده می شود ، به کار می رود. این ماشین معمولاً در کارخانه های تهیه روکش برای چهار تراش کردن گرده بینه مورد استفاده قرار می گیرد . در کارخانه های چوب بری از دو سیستم اره های بزرگ نواری افقی برای تبدیل گرده بینه به الوار و تخته استفاده می کنند .

1- اره ی نواری بزرگ افقی با دستگاه اره ی ثابت و گرده بینه ی متحرک

2-اره نواری بزرگ افقی با سیستم گرده بینه ی ثابت و دستگاه اره ی متحرک  

 1- در اره های بزرگ افقی نوع اول نحوه ی کار به این ترتیب است که گرد بینه در زیر اره روی میزی که در بین چنگک های مربوط در جهت مورد نیاز به وسیله ی جرثقیل هوایی یا لودر قرار گرفته و محکم می شود .سپس ماشین اره ی نواری که روی دو ستون فلزی استوار گردیده ، ستون های آن بر روی ریلی کار گذاشته شده که دو طرف آن دندانه دار است. ته ستون های نگهدار فلکه ها نیز دنده شده و با روشن نمودن الکتروموتور مربوط با سرعت قابل تغییر چرخ دنده های زیر ستون ها به حرکت در می آید و با درگیر بودن روی دندان های ریل که گرده بینه در امتداد آن ها در وسط قرار داده شده روی گرده بینه حرکت می کند و دستگاه اره که فلکه های ان بوسیله الکتروموتور قابل پایین و بالا رفتن است ، به اندازه ی قطر برش مورد نیاز پایین آورده می شود ، و از روی گرده بینه به ضخامت مورد نیاز در موقع رفت ، برش می زند و با سرعت بیشتر در پایان به محل قبلی خود باز می رود.

البته در این سیستم الکتروموتور اصلی که فلکه ی اره را به حرکت در می آورد ، روش فلکه نصب است و با دستگاه اره روی ریل حرکت می کند .بنابراین کابل برق آن نیز ثابت نیست و با کابل فنری به تابلوی اصلی کارخانه متصل و در بالای ماشین به صورت متحرک قرار گرفته است .

این سیستم ماشین اره ی نواری گاهی با موتور بنزینی نیز کار می کند و در قسمت هایی از جنگل که دسترسی به نیروی برق نیست مورد استفاده قرار می گیرد .گرده بینه های قطع شده در مسیر جاده ی جنگلی را به تخته و الوار و به طور کلی به قطعات کوچک تر برای خارج نمودن از جنگل تبدیل می کند و بیشتر در مواردی استفاده می شود که شروع بهره برداری از یک طرح جنگلی کوهستانی با پستی و بلندی های زیادی باشد که ابتدا به علت عدم وجود جاده ی اصلی خروج گرده بینه به سختی صورت می گیرد .نمونه ی این نوع را می توان در کارخانه ی اشباع چوب فریم واقع در پل سفید (استان مازندران ) مشاهده نمود .

2- در اره ی نواری های نوع دوم در محلی ثابت و ستون های حامل فلکه های اره به صورت سیلندر و پیستون و یا چرخ دنده با سیستم هیدرولیکی و یا مکانیکی ، بالا و پایین می رود . در این سیستم گرده بینه روی گاری و یا واگن مخصوص قرار داده می شود و به وسیله ی چنگک های مکانیکی یا هیدرولیکی محکم می گردد، آن گاه گاری به سمت اره هدایت می شود .البته گرده بینه طوری روی گاری قرار دارد که از دم تیغه های اره  می گذرد به اضافه ی الوار مورد نظر قابل تنظیم می باشد و پس از بریده شدن الوار گاری دوباره به محل اول خود باز می گردد و گرده بینه را به اندازه ی ضخامت معین تغییر مکان می دهد . حرکت رفت و برگشت گاری به کمک تسمه های فلزی میله های دندانه دار انجام می گیرد .سرعت برگشت آن به مراتب بیشتر از سرعت پیشروی و گاهی تا 90 متر در دقیقه می رسد . الوار یا تخته ی بریده شده بر حسب سیستم ماشین با دست و یا به صورت اتوماتیک از جلوی تیغه ی اره دور می شود . تنظیم ضخامت برش و زاویه قرار کرده بینه بر روی گاری به صورت اتوماتیک یا توسط متصدی ماشین از روی جدول نصب شده مدرج در کنار ماشین می باشد . تنظیم می شود که با فشردن کلید های مخصوص با کمک الکتروپمپ مربوط دور به کارتر روغن و از آنجا به پیستون ها منتقل و یا دور الکتروموتور به چرخ دنده های مخروطی منتقل می شود و بر حسب جهت حرکت الکتروموتور دستگاه را به پایین و بالا می برد که مقدار کنترل شده ضخامت برش و سایر تنظیمات را تشکیل می دهد  .تیغه ی اره نواری به علت عریض بودن در اثر تماس با چوب در موقع برش گرم می شود ، چنانچه خنک نگردد باعث عقب رفتن تیغه ی اره و ایجاد خطر می شود .لذا برای جلوگیری از این عمل تیغه ی اره ، به وسیله مایعاتی مانند گازوئیل در مخزن کوچکی بالای تیغه قرار داده شده که مرتباً روی تیغه می ریزد و باعث تمیز کردن خاک اره از روی تیغه و خنک شدن تیغه  می گردد .

 

در ماشین های اره باید توجه نمود که سطح فلکه های اره در محل تماس تیغه همواره از ضایعات و خاک اره تمیز نگه داشته شود .این عمل بیشتر به وسیله ی برش مویی و سیمی انجام می شود که روی فلکه های اره به صورت قابل تنظیم نصب می گردد .حرکت های فلکه های ماشین نیز به وسیله الکتروموتوری که بین دو فلکه نصب شده ، انجام می شود .

در ماشین های اره ی نواری افقی با سیستم جدید تر از گاری ها و یا واگن های حامل با چنگک های نگهدارنده ی گرده بینه با مرغک های گردان استفاده شده که در شروع کار گرده بینه با جرثقیل هوایی بین دو مرغک روی گاری به نحوی که نیش فلزی مرغک ها در مرکز گرده واقع شود ، قرار داده می شود ، سپس با یک سیستم هیدرولیکی یا مکانیکی ، مرغک های در دو سر گرده بینه فرو رفته ، آن را محکم روی گاری نگه می دارد و با همان سیستم حول محور مرغک ها قابل دوران می باشد .متصدی برش بعد از قرار دادن گرده بینه و آزاد شدن و عقب رفتن چنگک های جرثقیل هوایی ، سطح مورد توجه برای اولین برش را با فشار دادن شاسی مربوط از کنار اره و گرداندن گرده بینه انتخاب می نماید سپس با تنظیم ضخامت برش ، عمل برید ن چوب را درجهت طول گرده بینه به صورت مماسی یا شعاعی انجام می دهد .نمونه این نوع واگن ها با مرغک گرداننده را می توان در بعضی کارخانه های چوب کشور مشاهده نمود

ماشین های اره ی نواری افقی بنا به مقدار تولیدی که باید داشته باشند ، دارای مشخصات متفاوت می باشند که در جدول (1 ) مشخصات چند نمونه از این ماشین ها ذکر می گردد .

جدول (1)

قطر فلکه های ماشین اره mm

1200

1250

1500

1600

2000

حداکثر ارتفاع برش mm

900

950

1500

1600

2000

تعداد دور در دقیقه min /u

530

530

360

360

270

سرعت برش m/s

33

35

28

30

28

سرعت برگشت گاری min/m

تا 80

تا80

تا80

تا80

تا80

قدرت موتور اصلی kw

22

30

40

45

75

ضخامت تیغه ی اره mm

9/0-2/1

9/0-2/1

2/1-5/1

2/1-6/1

6/1-2

عرض تیغه ی اره mm

100-140

100-170

120-180

130-220

180-280

سرعت پیشبرد کار min/m

تا40

تا40

تا40

تا40

تا40

فلکه ها

فلکه های این ماشین ها در نوع اره ی افقی گرده بینه بر ، تا قطر 2000 میلیمتر و در نوع اره ی عمودی و گرده بینه بر ، تا قطر 4000 میلیمتر می باشد .این فلکه ها که محرک تیغه ی اره ی نواری هستند به صورت صفحه ی دایره ای شکل سوخته می شوند که سنگین تر از فلکه های اره در ماشین های اره با اتصال مستقیم الکتروموتور هستند و غالباً به دلیل وزن زیاد ، این فلکه ها باعث می گردد چنانچه تیغه ی اره با گرده چوب برخورد نماید ، شل نشود و از محل قرار خود روی فلکه ها به خارج پرتاب نگردد .

در اره های برش گرده کاتین و گرده بینه cant and sawlog سطح محیطی روی فلکه های اره را که محل قرار تیغه ی نوار اره می باشد با روش bombiert خش دار ، شیار دار می سازند تا حرکت و جابجایی تیغه ی اره را در عرض فلکه موقع روشن بودن ماشین کنترل و محدود نمایند . در اره های با فلکه ی کوچکتر برای جلوگیری از حرکت تیغه ی اره در عرض فلکه سطح خارج و فلزی فلکه ها را با پوشش یک لایه ی روکش لاستیکی با برزنت می پوشانند

[ سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ شهرام کاظمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 65682